ES projektai

image description

 

UAB „Robmona“ gamybos našumo didinimas

UAB „Robmona“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – moderniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti gamybinius pajėgumus. Pagrindinis projekto uždavinys – modernios įrangos diegimas gamybinėje veikloje. Naujos įrangos įdiegimas leis padidinti bendrovės pajamas ir darbo našumą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie regiono konkurencingumo didinimo ir darbo vietų kūrimo regione.

Projekto pradžia – 2019 m. liepa, planuojama pabaiga – 2021 m. vasaris.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0107 „UAB „Robmona“ gamybos našumo didinimas“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“. Projektui skirtas 200 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.