UAB ROBMONA deklaracija

Aplinkosaugos politika

Siekdama sąžiningai ir atsakingai dirbti visoje supančioje aplinkoje, suprasdama savo vykdomos veiklos poveikį aplinkai, atsinaujinančių gamtos išteklių apsaugai, gamyboje besivadovaujanti FSC® standartų reikalavimais UAB „Robmona“ palaiko pasaulinę iniciatyvą:
I. Nepirkti medienos žaliavos iš nelegaliai iškirstų miškų;
II. Nepirkti medienos žaliavos, kuri buvo pagaminta pažeidžiant vietos bendruomenės ar žmogaus teises;
III. Nepirkti medienos žaliavos pagamintos griežtai saugomose teritorijose, pažeidžiant galiojančius teisės aktus;
IV. Nepirkti medienos žaliavos jei iškirtus mišką jis nebus atsodintas – bus įrengiamos plantacijos, ar keisis žemės naudojimo paskirtis;
V. Nepirkti genetiškai modifikuotos medienos.

UAB „Robmona“ direktorius
Vidas Kolesinskis