FSC®

Miškų valdymo taryba (Forest Stewardship Council – FSC®) – nepriklausoma pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, įkurta 1993 m. su siekiu skatinti darnią miškų priežiūrą. Tarp jos narių yra aplinkosaugos organizacijos, su medienos prekyba ir perdirbimu susiję verslo atstovai, miško savininkų sąjungos. FSC® administruoja vieną labiausiai paplitusių miško sertifikavimo programų, suteikia teisę medienos gaminius žymėti specialiu logotipu, rodančiu, kad mediena gauta iš tinkamai tvarkomo miško.
2012 m. rugpjūčio duomenimis FSC® buvo sertifikavus 157 mln. ha miškų 80-yje šalių. Didžioji dalis (131 mln. ha) plytėjo Šiaurės Amerikoje ir Europoje (įskaitant Rusiją), kiek daugiau nei pusė yra taigų spygliuočių miškai. Lietuvoje yra išduoti 43 FSC® sertifikatai, apimantys 1,05 mln. ha plotą.

Miškų sertifikavimą vykdo ne pati FSC®, bet akredituotos (tokiam darbui keliamus reikalavimus atitinkančios) nepriklausomos organizacijos. Jos vykdo sertifikavimo prašymą pateikusio asmens miško ūkio auditą, tikrina patį mišką ir joje atliekamus darbus, kalbasi su darbuotojais. Galiausiai paruošiama ataskaita, kurią turi peržiūrėti du nepriklausomi vertintojai. Pagal ataskaitą ir jos vertinimą, priimamas sprendimas dėl sertifikato suteikimo. Jis galioja ribotą laiką, per kurį vykdomi reguliarūs (ne rečiau kaip kartą per metus) patikrinimai.

Atskirai nuo miško sertifikavimo taip pat suteikiami kilmės sertifikatai įmonėms, užsiimančios medienos perdirbimu arba perpardavinėjimu. Jie leidžia atsekti galutinio produkto istoriją: iš kokio miško gauta mediena, kokioje lentpjūvėje perdirbta, kam parduota ir pan. Tik kilmės sertifikatą turinčios įmonės gali gaminius tiekti į rinką pažymėtus su FSC® logotipu.

Dabartiniai FSC® standartai sudaryti iš dešimties principų ir 56 kriterijų. Standartai traktuojami kaip bendros gairės, jie naudojami atsižvelgiant į regioninius miškų ūkio ypatumus. Tikslūs galutiniai reikalavimai suformuojami vietos organizacijų, vykdančių sertifikavimą.

 

Dešimt tinkamos miško priežiūros principų:

– Teisės aktų laikymasis;

– Nuosavybės teisių gerbimas;

– Vietinių gyventojų teisių gerbimas;

– Ryšių su bendruomene palaikymas ir darbuotojų teisių gerbimas;

– Ilgalaikės iš miško gaunamos ekonominės, socialinės ir ekologinės naudos siekimas;

– Aplinkos saugojimas;

– Miško naudojimo planavimas;

– Miško priežiūra ir vertinimas;

– Vertingų miškų išsaugojimas;

– Tinkamas plantacijų sodinimas.

 

Daugiau informacijos – oficialiame FSC® tinklalapyje.